Idea

Thexpan® jest grupą produktów opartych o termodynamiczną płytę warstwową. Występują jako dach lub ściana z płyty warstwowej. To jedyne na rynku, chronione prawem patentowym rozwiązanie, które łączy płytę warstwową z wymiennikiem ciepła, tworząc jeden nowoczesny materiał konstrukcyjny. Płyty warstwowe mogą być wykorzystane do różnych celów – są solarem, dachem samoodśnieżającym, a także mogą stanowić dolne źródło zasilania pompy ciepła. Wszystko dzięki orurowaniu zewnętrznemu oraz wewnętrznemu. Takie połączenie płyty z kolektorem ciepła pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych danej inwestycji. Płyty warstwowe Thexpan® stosuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

 

Termodynamiczna płyta warstwowa Thexpan® jako jedyna ściana (dach) na świecie może być używana jako dolne (zamiennie lub w uzupełnieniu odwiertów) źródło zasilania dla pomp ciepła. Płyty warstwowe dachowe czy płyta warstwowa ścienna są hybrydą osłonowych materiałów budowlanych oraz niezwykle wydajnych wymienników ciepła. Płyta warstwowa zbudowana jest z dwóch blach osłonowych, miedzianych rur wymiennika ciepła oraz poliuretanowej izolacji termicznej. Co ważne, rury ułożone są bezpośrednio pod blachą, jedno- lub dwustronnie, dzięki czemu odbierają lub oddają ciepło jak największą powierzchnią. Ściana z płyty warstwowej oraz sufit mogą być podgrzane lub ochłodzone. Energia słoneczna oraz geotermalna gwarantują obniżenie kosztów eksploatacji obiektu – ciepło słoneczne zostaje zamienione na ciepło użytkowe, a w miesiącach gorących pomieszczeniach nie jest potrzebny dodatkowy klimatyzator.

 

Absorpcyjna odmiana płyty warstwowej, oprócz osłonowej, pełni dwie podstawowe funkcje:

 

-odbioru „ciepła” z blach zewnętrznych ścian lub/i dachów ogrzewanych promieniami słonecznymi,

-oddania „ciepła” blachom zewnętrznym ścian lub/i dachów zimą.

 

Dzięki temu możliwe jest m.in. pobieranie energii od słońca w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej latem lub samoodśnieżanie dachu zimą, dzięki współpracy z wymiennikiem gruntowym.

Grzewcza odmiana płyty warstwowej, oprócz funkcji osłonowej, pełni dwie podstawowe funkcje:

-oddaje „ciepło” blachom wewnętrznym ścian lub/i dachów,

-odbiera „ciepło” z blach wewnętrznych ścian lub/i dachów.

Dzięki temu możliwe jest m.in. obniżenie temperatury wewnętrznej strony ścian lub/i dachów (alternatywny sposób klimatyzowania pomieszczeń) latem lub jej podwyższeniem zimą (alternatywny sposób ogrzewania pomieszczeń).

Grzewczo-absorpcyjna odmiana płyty warstwowej łączy w sobie funkcje wariantów absorpcyjnego i grzewczego dzięki miedzianym rurom wymiennika ciepła ułożonym bezpośrednio, dwustronnie pod blachą. Trzy warianty płyt Thexpan® to alternatywny sposób klimatyzowania oraz ogrzewania pomieszczeń, gwarancja skuteczności oraz oszczędności. Solcraft skrupulatnie analizuje i bada potrzeby klientów, wdrażając rozwiązania obniżające koszty inwestycji oraz eksploatacji zarówno obiektów mieszkaniowych, jak i przemysłowych.

O płycie warstwowej

Co to jest płyta warstwowa i jak można ją wykorzystać?

Płyta warstwowa to „kanapka” zwana z angielska w Europie –„sandwich panel”, a w Ameryce Północnej – SIP, czyli Structural Insulated Panel. Konstrukcję płyty warstwowej tworzą dwie okładziny zewnętrzne oraz wypełniająca przestrzeń pomiędzy nimi izolacja termiczna. W Europie najbardziej popularną okładziną jest blacha stalowa, ocynkowana i powlekana lakierem – w Ameryce Północnej, płyta OSB. Izolację termiczną najczęściej stanowi pianka poliuretanowa PUR lub PIR, styropian albo wełna mineralna.

Niezależnie od tego, czy w Europie, czy w Ameryce Północnej, płyta warstwowa używana jest w większości przypadków jako materiał okładzinowy w obiektach przemysłowych i czasami w budynkach mieszkalnych. Ten izolacyjny materiał jest stosowany jako okładzina ścian lub/i dachów, na konstrukcjach stalowych, drewnianych i czasami betonowych. Zazwyczaj stanowi osłonę konstrukcji i dużo rzadziej – elewację dekoracyjną. Występuje jako okładzina mocowana do konstrukcji od zewnątrz i, od czasu do czasu (np. w komorach mroźniczych), od wewnątrz. W zasadzie nie wymaga się specjalnych warunków dla jej zastosowania. Jedynym ograniczeniem jest odpowiedni dla nośności ściennej płyty rozstaw rygli ( dla płyty warstwowej układanej pionowo) lub słupków pośrednich (dla płyty warstwowej układanej poziomo). W przypadku dachów, dla większości płyt warstwowych w krajach gdzie występują opady śniegu, ograniczeniem jest minimalny spadek dachu, który zazwyczaj nie powinien być mniejszy niż 5%.

Zalety płyt warstwowych i ekologiczne aspekty ich wykorzystania

Trudno ocenić która z zalet płyt warstwowych jest dominująca. Wydaje się, że najważniejszą jest jednak ich kombinacja. W większości przypadków chodzi o:

– krótki czas montażu

– doskonałą izolacyjność cieplną,

– wykorzystanie efektu „trzy w jednym”, tj. połączenia elewacji zewnętrznej, izolacji termicznej i wyprawy wewnętrznej ściany.

Geneza powstania płyty warstwowej

Nie bez powodu płytę warstwową wymyślono na Zachodzie. To tam, w czasie boomu gospodarczego po II Wojnie Światowej, udział robocizny do materiałów tak szybko rósł, że sama organizacja pracy nie była dość wystarczająca aby obniżyć koszty budowy. Potrzebą stało się wymyślenie materiałów budowlanych, których montaż na budowie skróciłby się maksymalnie. Ten sposób myślenia spowodował potanienie procesu budowy, ale i podwyższenie efektywności inwestycji. Skrócenie czasu inwestycji bowiem umożliwiło wcześniejsze jej uruchomienie. Czas zwrotu z inwestycji mógł w tej sytuacji podnieść jej efektywność.

Energooszczędne aspekty płyt warstwowych

Wraz z rozwojem „kultury” budowy, rosła świadomość energooszczędności eksploatacyjnej. Nie bez powodu, po kryzysie paliwowym początków lat 70-tych ubiegłego wieku, zaczęto liczyć uważniej koszty ogrzewania i klimatyzacji. Jednym z możliwych do zastosowania środków ograniczających zużycie energii w tych aplikacjach były dobrze zaizolowane ściany. Naprzeciw temu myśleniu wyszła propozycja zastosowania płyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu, a potem z poliuretanu. Oba te tworzywa są pochodną ropy naftowej, której rosnąca cena wymusiła jej efektywniejsze niż dotąd wykorzystanie w innych niż przemysł paliwowy działach gospodarki. Okazało się, że styropian i poliuretan są doskonałymi materiałami budowlanymi, najbardziej efektywnie wykorzystanymi w płytach warstwowych.

Popularność płyty warstwowej

Choć idea SIP (Structural Insulated Panels) została sformułowana w latach 30-tych ubiegłego wieku, to dobrze nam znana płyta warstwowa rozpowszechniła się pod koniec lat 70-tych tego wieku. Wtedy, bardzo powszechnym stało się połączenie wiotkich okładzin z blachy ze sztywnym rdzeniem izolacyjnym. Akceptacja blachy jako materiału okładzinowego pozwoliła wprowadzić na rynek w większej jak dotąd skali płyty warstwowej stanowiącej osłonę konstrukcji budynków.

Wielowektorowa efektywność płyty warstwowej – klucz do jej wykorzystania

Kluczem do wykorzystania płyty warstwowej jako alternatywy dla innych, dobrze znanych materiałów budowlanych, jest jej wielowektorowa efektywność.

Trudno znaleźć inny jak płyta warstwowa materiał, który da się równie szybko montować. W normalnych warunkach, jedna, 4-osobowa ekipa jest w stanie zamontować 400-500 m2 ściany lub dachu z płyty warstwowej dziennie. Daje to ok 100 m2 na osobę ściany „na gotowo”, czyli takiej, która ma elewację zewnętrzną, izolację termiczną i elewację wewnętrzną. Żadna z innych technologii nie jest równie efektywna w czasie.

Wysoka wydajność termiczna płyty warstwowej

Innym rodzajem efektywności jest termika. Ściana czy dach z płyty warstwowej z pianką poliuretanową grubości 20 cm daje izolacyjność w innych technologiach dla ścian o grubości 40-60 cm.

Ekonomiczne „TAK” dla płyty warstwowej

Wbrew niektórym opiniom, także efektywność ekonomiczna jest cechą płyty warstwowej. Jeżeli przyjąć, że m2 ściany o grubości 10 cm poliuretanu w okładzinie stalowej kosztuje razem z ułożeniem do 150 zł/m2, to jaki inny materiał – przy zachowaniu porównywalności wszystkich cech z innymi materiałami – jest równie tani w zakupie? Z punktu widzenia inwestora, dodatkową i policzalną zaletą jest skrócenie czasu montażu i w efekcie szybsze uruchomienie inwestycji. Wzrasta więc w ten sposób efektywność nakładów inwestycyjnych.

Thexpan vs płyta warstwowa

Co to jest płyta warstwowa i jak można ją wykorzystać?

Płyta warstwowa (ang. sandwich panel) to izolacja termiczna zamknięta dwustronnie okładziną (zazwyczaj blachą), tworząca kompozyt budowlany stosowany jako obudowa ścian i dachów w obiektach przemysłowych, handlowych i usługowych. Służy ona jedynie jako osłona termiczna i przeciwdeszczowa.Czasami jest też używana w budowie obiektów specjalistycznych jak np. komory chłodnicze i mroźnicze, tzw. clean roomy itp. Do innych funkcji ani koncepcyjnie, ani technicznie, nie jest stosowana. Ma też ograniczenia co do minimalnego spadku dachu (minimum 5%, co eliminuje ją w przypadku zastosowania na dachach płaskich.

 

Thexpan® (Thermal Exchanging Panel) to wymyślona w Polsce i opatentowana przez nas termodynamiczna płyta warstwowa z poliuretanowym rdzeniem izolacyjnym, okładzinami z blachy oraz miedzianym wymiennikiem ciepła umieszczonym pod powierzchnią blachy.Inspiracją dla stworzenia płyty Thexpan® było zainteresowanie klientów wykorzystaniem ciepła słonecznego podgrzewającego górną blachę dachów z płyty warstwowej, które w innym przypadku pozostaje bezpowrotnie utracone. Z potrzeby klientów narodziła się idea termodynamicznej płyty warstwowej Thexpan® dla dachów i ścian – w tym dla dachów płaskich.

Płyta Thexpan® może mieć wiele zastosowań, m.in.:

 

Solar dach i lub ściana

 

Zewnętrzna warstwa blachy, połączoną z wymiennikiem wypełnionym glikolem, pochłania ciepło słoneczne i oddaje je systemom wykorzystującym to ciepło do podgrzewania np. wody użytkowej. Ten typ płyty warstwowej Thexpan® wchodzi w skład grupy wyrobów absorpcyjnych.

 

solar o odwróconej funkcji

Jako „solar o odwróconej funkcji” Thexpan® jest promiennikiem ciepła podgrzewającego górną blachę dachu usuwając z niego śnieg lub lód. W tej funkcji Thexpan® zwiększa bezpieczeństwo użytkowania obiektów jak i obniża „zapotrzebowanie” materiałowe konstrukcji nośnej obiektu. Ten typ płyty warstwowej Thexpan® wchodzi w skład grupy wyrobów grzewczych.

 

Absorber ciepła

 

Jest płytą warstwową zasilającą – jako dolne źródło zasilania – pompy ciepła. Przejście fazowe wilgoci w powietrzu z lotnego w stały stan skupienia absorbuje ciepło odpowiadające ciepłu z odwiertów gruntowych. To źródło – w przeciwieństwie do odwiertów – nie traci swej sprawności. Wilgoć w powietrzu występuje zawsze, a ciepło wokół odwiertów – niekoniecznie. Najczęściej po 5 latach eksploatacji zanika. Ten typ płyty warstwowej Thexpan® wchodzi w skład grupy wyrobów absorpcyjnych.

 

promiennik

 

Wewnętrzną warstwa blachy, połączona z wymiennikiem, oddaje ciepło podgrzewając wnętrze obiektów. Może to robić z dachu tzw. czynnikiem wysokotemperaturowym (woda 60-80 st.C) i będzie wtedy wodnym promiennikiem cieplnym. Może także to robić poprzez ściany czynnikiem niskotemperaturowym (woda 15-35 st.C). Ten typ płyty warstwowej Thexpan® wchodzi w skład grupy wyrobów grzewczych.

 

promiennik chłodu

 

Działa jak schładzacz powietrza zastępując układy klimatyzacyjne. W tej funkcji może mieć szczególne zastosowanie w komorach chłodniczych do przechowywania warzyw i owoców. W nich bowiem istotne jest utrzymanie bardzo dużej wilgotności powietrza. Thexpan®, w przeciwieństwie do tradycyjnych chłodnic, nie wytrąca wilgoci i tylko złe sterowanie może doprowadzić do przekroczenia punktu Rosy i wykroplenia wody. Nawet wtedy jednak nie dochodzi do wysuszania powietrza jak to ma miejsce w przypadku chłodnic tradycyjnych.

Oprócz przedstawionych powyżej, Thexpan® daje szansę jeszcze bardziej kreatywnego zastosowania. Klienci używali go już np. do ogrzewania grzbietów końskich w stajniach czy podgrzewania basenów.
W wersji grzewczo-absorpcyjnej Thexpan® staje się wyrobem uniwersalnym dla formuły już nie tylko 2 w 1-ym, ale nawet 6 w 1-ym.

 

KLIPS DACHOWY

 

Cechą szczególną płyty warstwowej Thexpan® jest możliwość ułożenia dachu o spadku mniejszym niż 5%. Żaden z innych systemów nie daje takiej szansy bez przeciekania. Thexpan®, dzięki wymyślonym przez nas systemom doszczelnienia i kształtowi zamka dachowego, pozwala uszczelnić połączenie w 100% i przykryć je specjalnym zamknięciem – klipsem samozatrzaskowym. W ten sposób ani łącznik, ani uszczelka nie są widoczne i nie tworzą potencjalnego źródła przecieku. To połączenie sprawdza się także w obiektach pasywnych, ponieważ stanowi szczelna przegrodę cieplno-powietrzną.

 

Klipslegenda

WordPress Video Lightbox